Κατηγορία: ΠροσεχώςΠροσεχώς
Strategos, Born in the Borderlands

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή


Προσεχώς
The Snow Child

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή


Προσεχώς
The Gingerbread House

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή


Προσεχώς
The Intelligence Paradox

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή

Philip Caveney
Προσεχώς
O Άλεκ Ντέβλιν και η Αυτοκρατορία του Κρανίου

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή

Mark Lawrence
Προσεχώς
Ο Βασιλιάς των Αγκαθιών

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή η Χρυσαλλίδα μάζεψε τα φτερά της και περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες να ξαναπετάξει στο μέλλον. Αυτό ...

Προβολή